ÖKOISKOLA
imre sándor általános iskola szentlőrinckáta


„Mire való az iskola?
Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."
                                                                                                                            Szent-Györgyi Albert

Főoldal Iskolánkról Tantestület Ballagás Eredmények Dokumentumok Tanulóink

Névadónk:  Imre Sándor
    Iskolánk névadója, néhai Imre Sándor közel 30 évig volt az intézmény igazgatója. Vitathatatlan, hogy tőle vannak szélesebb körben ismert személyek, de nehezen találnánk olyan
embert, akinek nagyobb kötődése lenne a faluhoz, az iskolához, az itt élő emberekhez mint neki.
    Egyszerű szülők gyeremekeként emelkedett a falu egyik legismertebb, legképzettebb, legszeretettebb személyiségévé. A Jászberényi Tanítóképzőt már felnőtt fejjel végezte el. Az
oklevél megszerzése  után a  Szentlőrinckátai  Álltalános Iskolában  dolgozott pedagógusként. 1 958-tól mint  igazgató vezette az intézményt  1984. aug. 30-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Nyugdíjas éveit is aktívan szerette volna tölteni, emlékiratai megírására készült, de a sors közbeszólt. 1987. okt. 11-én elhunyt.
    Pályakezdésekor  a  régi  iskolában ádatlan  állapotok uralkodtak:  hatvanas osztálylétszámok,  mezitlábas gyerekek,  olajos padló, szeneskályha.  Sokan meghátráltak  volna  a
nehézségek  láttán.  Ő azonban  életcéljának  tekintette, hogy az elmaradott falusi iskolát olyan szintre emelje, hogy az innen kikerülő diákok egyenlő eséllyel induljanak bárhová veti
az élet. Céljának megvalósulását igazolja, hogy ebbeől a falusi  kisiskolából kerültek már ki  mérnökök, orvosok, jogászok, egyetemi tanárok, akadémikusok,  pedagógusok. Mindez
csak  úgy sikerülhetett, hogy képes  volt kialakítani maga körül olyan tantestületet,  amely  igazi közösség volt egy célért, a gyerekekért dolgozott.  Még a régi iskolában a gyakorlati
 foglalkozás keretében olyan esztétikus környezetet teremtett amely példaértékű volt a megye egész területén.
    Fontos céljának  tekintette, hogy a tanulás mellett munkára  és annak megbecsülésére nevelje a gyerekeket.  Ennek szellemében  alakult a Kis T. Sz., ahol pedagógusok és 
tanulók dolgoztak együtt.  Munkájuk eredményeképpen  tudtak már 1965-ben repülőkirándulásra  menni Debrecenbe.  1975-től rendszeressé  váltak a külföldi kirándulások, melyek
 során eljutottak Erdélybe, Bécsbe, Felvidékre, Berlinbe, Moszkvába. Tevékenysége alatt számtalan felnőtt csoportnak szervezett hazai- és külföldi kirándulásokat.
    A 60-as  években megszervezte  a felnőtt oktatást, hogy az idősebb  emberek is megszerezhessék a  8 osztályról szóló bizonyítványt.
A 70-es évek végén a közoktatás-politika mogyorónyi iskolafejlesztési programot dolgozott ki. Imre Sándor felismerte a "most vagy soha"
 lehetőségét,  hogy a községben új,  korszerű  iskola épüljön.  Felépülésében vitathatatlan érdemei  voltak.  A  nehézségek ellenére  sem
ismerte a lehetetlent. Igénybe vette széleskörű kapcsolatait, ha kellett szembeszállt a járási - megyei hatóságokkal. 1978-ban megkezdődött
 az  építkezés és 2 év múlva 1980. augusztus  20-án megvalósult  a nagy álom,  új iskolát  avattunk.  Ezzel gyökeresen  megváltozott  a
 tanárok és tanulók helyzete. Megszünt  a váltott műszakos tanítás, a  kor szellemének megfelelő  modern, új iskola  tornateremmel, szak-
tantermekkel, audiovizuális- és szemléltető eszközökkel várta a diákokat.  Az építkezés befejezése után itt is esztétikus, szép környezetet
 teremtett.
    A fentiek alapján a község vezetése méltó módon emlékezett rá, amikor a XXI. sz. legelején az Ő nevét adta az iskolának.