ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA
imre sándor általános iskola szentlőrinckáta


„Mire való az iskola?
Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."
                                                                                                                               Szent-Györgyi Albert

Főoldal Iskolánkról Tantestület Ballagás Eredmények Dokumentumok Tanulóink

Egy (kis)iskola a határon


    Szentlőrinckáta  Pes t megye  és  a    (Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye)  határán  található  település,  1950  lakossal.   
    Az  iskola  1980  óta  működik  jelenlegi  környezetében  6000 m2-es  területen  egy főépülettel, egy  (konyhaként működő) faházzal,  egy  bitumenes  kézilabdapályával,  egy  kisebb  parkkal és 
nagy füves területtel. 
    Intézményünk  8  évfolyamos  általános  iskola  (évfolyamonként 1-1 osztállyal),  egy  napközis  és  egy  tanulószobás  csoporttal.  A nevelő-oktató  munkát  15 pedagógus  végzi,  munkájukat  2
takarítónő segíti a mindennapokban. 154  tanulónk nagyon  családias körülmények között éli hétköznapjait.  Kapcsolattartásunk a családokkal mindennapos, amiben egy részmunkaidősgyermek- és
ifjúságvédelmi felelős is nagyban segítséget nyújt.   
    A  tanítás  reggel 800-kor  kezdődik és  (a 6. órával)  1330-kor  fejeződik  be.   Délután a  tanulóknak  lehetőségük  van  különböző  szakkörök  (pl., kézműves),  verseny  és  felvételi  felkészítők,
korrepetálások,  modern  tánc  foglalkozások  és  sportkörök  látogatására.   Emellett  a  székhelyünkön  működik egy  alapfokú művészeti iskola is,  elsősorban zongora tanítás  folyik. Iskolánkban a 
német és angol nyelvoktatás mellett (délutánonként) angol fakultáció is működik.
    Tanulóink  többnyire  a  közeli jászberényi  és  nagykátai középiskolákban tanulnak tovább,  de az elmúlt öt évben több diákunk bekerült az országos Arany János Tehetséggondozó Programba 
és patinás budapesti valamint egri középiskolákba is felvételt nyert. A középiskola elvégzése után többen az ország főiskoláin és egyetemein szereznek (szereztek) diplomát.
    A szabadidő  hasznos  eltöltésével  kapcsolatban  sok  munkát  végzünk.  Rendszeres  programjaink  mellett – szüreti felvonulás  és bál,  őszi tábor,  mikulás buli,  karácsonyi műsor,  farsangi bál,
madarak és fák napja,  Dök-nap,  Szülő-Diák-Tanár nap, iskolanap,  hulladékgyűjtés,  ünnepi  műsorok,  Méhely Lajos Tudományos Diákkonferencia – szervez(t)ünk Challenge Dayt,  biológus és
egyéb táborokat, szemétszedési akciókat, kistérségi kerékpártúrákat, Iskola a színpadon c. rendezvényt, nyári kézműves hetet is.
    Nagy  hangsúlyt  fektetünk  a hagyományok  ápolására.  Ennek bizonyítéka  névadónk:  Imre Sándor, aki a  falu szülöttjeként  megvalósítója és  igazgatója volt sokáig az iskolának. Emellett másik 
nagyon megbecsült pedagógusunkról Rada Jánosról termet neveztünk el az országos Iskolai Emlékezet Programján belül és kopjafát állíttatunk az iskola udvarán az elhunyt pedagógusok emlékére.
    Intézményünk  tantestülete  2002-ben  megalakított egy civil  szervezetet  (Vadvirág Környezeti Nevelési Egyesület),  amelyhez  azóta rengeteg  iskoláskorú  és  felnőtt tag csatlakozott – nemcsak 
Szentlőrinckátáról.  Az  egyesület  szerves  részévé  vált  az  intézményi  munkának:  részt   vesz  a  versenyek  és  táborok  szervezésében,  az  Ökoiskolai  teendők  koordinálásában,  a  községi 
környezetvédelm iprogram megalkotásában és lebonyolításában is. Mindezeknek köszönhetően az intézményünk egyik erőssége a környezeti nevelés.
    Falusi  iskola  lévén  nemcsak  a  nevelő-oktató  munkából  vesszük ki  a  részünket,  hanem  egyfajta  kulturális  és  közösségi  színteret is biztosítunk a község lakosainak. Rengeteg programot és
rendezvényt  (majális,  falunap, sportnap,  térségi  kerékpártúrák stb.)  szervezünk  községi  és  kistérségi  szinten.  Nagyon fontosnak  tarjuk a  hagyományok  ápolását,  a  környezeti  nevelést,   a
fenntartható  fejlődés  tudatosítását,  az  alkalmazható  tudás elsajátítását, a  munka  értékének  megbecsülését és a  közösségformálást is.  Mindezek jegyében próbáljuk  az ünnep- és hétköznapokat 
szervezni rendkívül családias légkörben.

„Az oktatás nem arról szól, hogy megtöltünk egy csöbröt

 hanem hogy meggyújtunk egy tüzet.”

/William Butler Yeats/